top of page
Norskprodusert LOGO HVIT.png

Dette er en skisse

Spennende artikkel om Norskprodusert

90 prosent av alle flaskene som selges i Norge blir pantet. Det gjør oss til verdens beste pantenasjon, ifølge Infinitum, som drifter det norske pantesystemet. Så vi forbrukere bidrar på eksemplarisk vis. Nå vil drikkevarebransjen gjøre mer.

90 prosent av alle flaskene som selges i Norge blir pantet. Det gjør oss til verdens beste pantenasjon, ifølge Infinitum, som drifter det norske pantesystemet. Så vi forbrukere bidrar på eksemplarisk vis. Nå vil drikkevarebransjen gjøre mer.

Norskprodusert-Stordal-Kvitfjell 3 seter

Det ønsket Coca-Cola Company å endre på. De har satt i gang et større initiativ hvor alle flasker de produserer i Norge, som Coca-Cola, Fanta og Sprite, lages av 100 % resirkulert plast.

Norskprodusert-Brunstad-Bris-Firenze-Ant

Mer info samt klikk & hent:

MØBELRINGEN LOGO.png

Men hvorfor gjør man dette først nå?

 

9 av 10 norske plastflasker pantes og gjenvinnes i dag, men gamle plastflasker blir altså ikke automatisk til nye plastflasker, slik vi kanskje tror. 

 

"Fordi ny plast laget av olje er billigere velger drikkevareprodusentene heller å bruke ny plast, kalt jomfruplast, når de skal produsere nye flasker. Plastflaskene du og jeg panter, ender derfor ofte som produkter som kastes og brennes etter én gangs bruk, i stedet for å bli nye flasker".

Norskprodusert-Brunstad-DJI_0438-Lightro

Men plastflasker fra det norske pantesystemet kan gå i en sirkulær sløyfe, fra de pantes, sorteres, gjenvinnes og til plastmaterialet brukes i nye flasker.

Les mer om Coca-Colas satsing på resirkulert plast.  

Uten-navn-2.jpg

– Forbrukere blir stadig mer opptatt av å ta riktige valg, og da må vi hjelpe med å legge til rette for det.

PER HYNNE

Kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola European Partners Norge

En slik sirkulær økonomi er basert på bruk og materialgjenvinning i en sirkel hvor minst mulig ressurser går tapt. Dette har flere miljømessige fordeler; Coca-Cola i Norge reduserer den årlige produksjonen av ny plast med 4300 tonn og klimautslippet fra flaskeproduksjonen reduseres med 28 prosent

1600.jpg

Det tilsvarer rundt
200 millioner
Coca-Cola-flasker.

Guro Hauge jobber med plast, bygg og materialer i miljøstiftelsen ZERO. Denne satsingen på 100 % resirkulert plast: Hva har det å si for klima?

 

– Det er store klimagassutslipp både fra produksjon og forbrenning av plast. En viktig klimaløsning er derfor å erstatte ny fossil plast med resirkulert plast. Der har vi et stort uutnyttet potensial. Derfor er denne satsningen fra Coca-Cola viktig. Den viser at det er mulig å få det til, og at det er mulig å gjøre det i stor skala.

– Vi har fortsatt en vei å gå. Vi skal ha kontroll på 100 prosent av emballasjen vår, sier Per Hynne i Coca-Cola Company.

wikipedia_PNG13.png

Sirkulær økonomi, kretsløpsøkonomi, er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål (oppsirkulering). Tilhengere av sirkulærøkonomi omtaler gjerne virksomhet som ikke etterlever disse prinsippene som «lineærøkonomi», «bruk-og-kast-økonomi», «kjøp og kast-karusellen» osv. fordi de anser at dette forutsetter at ressurser er ubegrensede og lett håndterbare som avfall. Tilhengere av sirkulær økonomi ønsker å se avfall som en ressurs og at produkter designes slik at materialene lettere kan gjenvinnes.

bottom of page